Мова сайту

Розділи новин

заходи [25]
новини [63]
спорт [1]
вітання [54]
оголошення [287]

Погода


ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ

Практика студентів є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки спеціалістів в вищих навчальних закладах і проводиться на оснащених відповідним чином базах навчальних закладів, а також на сучасних підприємствах в організаціях різних галузей господарства

 з  "Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України”

Керівник заступник директора з навчально-виробничої роботи

 


Пінчук Вікторія Леонідівна

V.L.Pinchuk@nmt.org.ua

 
 

завідувач майстернею

Зінченко
Андрій
Леонідович

фахівець з працевлаштування

 Хімченко
Олена
Владимиріївна

 

Бази виробничої практики :

 ВАТ "Нікопольський завод феросплавів" , ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО Т`ЮБ»ЗАТ "Енергоресурси"

ЗАТ «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСНАСТКИ», ВАТ "Нікопольський південно-трубний завод",

ЗАТ " СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН", ЗАО "НЗСТ "ЮТиСТ"Науково-виробниче об'єднання (НВО)"Трубосталь",

«Трубний завод ВСМПО-АВІСМА» філія ТОВ «ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА»,

ТОВ "Механічний завод", ЗАТ "Ремонтний завод"

Види практик:

Слюсарно-механічна практика

Придбання студентами навичок виконання основних видів слюсарної і механічної обробки металів, необхідних для подальшого практичного навчання в період виробничої практики та отримання робочої кваліфікації. Кінцевий результат – диференційний залік.
 

Ознайомча практика

Ознайомлення студентів з технологічними процесами основних металургійних цехів, принципом роботи їх основного та допоміжного обладнання, загальною організацією служб підприємств в залежності від спеціальності. Кінцевий результат – залік.

Електромонтажна практика (МЕПС)
 

Придбання навичок виконання електромонтажних робіт, використання технічної документації, проведення монтажу внутрішніх та зовнішніх кабельних ліній, електромашин і трансформаторів, електронної апаратури.  Кінцевий результат – залік.

Практика по здобуттю робочої професії

Передбачає вдосконалення студентами професійних навичок, що здобуті під час попередніх практики, а також вивчення технології виробництва, основного та допоміжного обладнання його обслуговування та ремонт. По закінченню практики студенти складають кваліфікаційні іспити на одержання робочої професії. Кінцевий результат – кваліфікаційний іспит з надбання робочої професії.
 

Технологічна практика

Закріплення знань, що були одержані при вивченні спеціальних дисциплін. Здобуття практичних навичок. Удосконалення професійної майстерності, підвищення розряду з професії. Придбання навичок роботи керівника, раціоналізаторської діяльності; Збирання технічних матеріалів для виконання курсового проекту.  Кінцевий результат –  комплексний диференційний залік. 

Переддипломна практика

Узагальнення та удосконалення знань і практичних навичок, що були одержані раніше. Оволодіння безпосередньо на підприємстві організацією праці, економікою виробництва, методами розв’язання екологічних проблем; збирання та підготовка технічних матеріалів до виконання дипломного проекту. Кінцевий результат – залік.
СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО  ВСП «Нікопольський  фаховий коледж УДУНТ» з базовими підприємствами Нікопольського регіону Дніпропетровської області (з досвіду роботи)
Реалізація соціального партнерства ВСП "НФК УДУНТ"

Шляхи підвищення якості професійно-практичної підготовки та посилення партнерських зв'язків з роботодавцями.

 

Сьогодні, коли в Україні на 10 тисяч населення 116 студентів здобувають освіту у вищих навчальних закладах I - II рівнів акредитації, досить важко визначити реальний попит на фахівців-випускників коледжів і технікумів. Тому в Нікопольському технікумі НМетАУ разом з роботодавцями Нікопольського регіону складена Програма соціального партнерства з метою підвищення конкурентоспроможності та якості підготовки молодших спеціалістів.

У 1944 році було відкрито металургійний технікум, в зруйнованому війною Нікополі, головне завдання якого - підготовка кадрів для підприємств Нікопольського регіону.

Сьогодні однією з головних задач НТ НМетАУ, в зв'язку з ростом вимог до кваліфікації та якості підготовки молодших спеціалістів, є повний облік вимог роботодавців. Швидке реагування на зміну ринку праці можливе тільки при створенні системи соціального партнерства.

Тому відділ практики Нікопольського технікуму Національної металургійної академії України докладає всіх зусиль для створення умов щодо професійно-практичної підготовки молодших спеціалістів, які відповідають вимогам сучасних підприємств м. Нікополя.

Нікопольський технікум Національної металургійної академії України і базові металургійні підприємства Нікополя Дніпропетровської області уклали довгострокові договори про соціальне партнерство на 2012 - 2016 роки, головною метою яких є реальне практичне навчання студентів на базових металургійних підприємствах для можливості подальшого їх працевлаштування та соціального захисту. Ці договори узгоджені і підписані в Міністерстві освіти і науки України.

 Соціальними партнерами Нікопольського технікуму Національної металургійної академії України є:

 

ПАТ «Нікопольський завод феросплавів»

Голова правління, генеральний директор КУЦИН В.С.

 

ТОВ «ІНТЕРПАЙП  НІКО ТЬЮБ»

Генеральний директор ГОРНШТЕЙН В.І.

 

ПрАТ «​​СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН»

Генеральний директор АТАНАСОВ Ю.В.

 

ПрАТ «​​Енергоресурси»

Голова правління МУСАТОВ М.М.

 

ТОВ «ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА»

Директор ЖУРАВЛЬОВ А.В.

 

ТОВ ВНЦ «Трубосталь»

Генеральний директор ФЕЛЬДМАН О.І.

 

ПАТ «Нікопольський кранобудівельний завод»

Генеральний директор ЖГУЛЬОВ О.А.

 

ТОВ Нікопольський завод сталевих труб «ЮТІСТ»

Генеральний директор ШТАКЕЛЬБЕРГ А.Л.

 

ПрАТ «​​Нікопольський ремонтний завод»

Голова правління ДЕГТЯР А.В.

 

ТОВ «Нікопольський ливарно - механічний завод»

Директор РУСАКОВ В.А.

 

ПАТ «Нікопольський завод трубної арматури»

Генеральному директору СКРИПНИК А.А.

 

ТОВ «Механічний завод»

Директор ШАПАРЯ І.А.

 

ТОВ «Теплогенерація»

Генеральний директор МИХАЙЛОВ В.М.

 

Напрями діяльності соціальних партнерів:

- НТ НМетАУ спільно з роботодавцями розробляють (узгоджують) навчальні плани і програми для професійної підготовки молодших спеціалістів, включаючи в навчальні плани і програми вивчення нової техніки, сучасних виробничих технологій підприємств, роботу студентів під час виробничої практики на новій техніці;

- залучають провідних викладачів спеціальних дисциплін технікуму до роботи в технічних нарадах підприємств, з метою використання виробничих показників і рівня технічної оснащеності підприємства в дипломних проектах студентів. Надають можливість проходження стажування викладачів спеціальних дисциплін на підприємствах-роботодавцях;

- здійснюють постійний обмін інформацією між партнерами шляхом проведення конференцій, засідань методичних рад "Підприємство - технікум";

- забезпечують виробничу практику студентів, навчання робочим професіям студентів, працевлаштування випускників технікуму та їх адаптацію на робочому місці;

- підприємства беруть участь в матеріально-технічному забезпеченні, зміцненні навчально-лабораторної бази технікуму;

 - створені при відділі практики НТ НМетАУ (Рада зв'язку з випускниками, Клуб роботодавців, Центр підтримки кар'єри та працевлаштування випускників);

- розробляються реальні дипломні проекти студентів на замовлення підприємств. Надаються підприємствами матеріали та завдання для підготовки студентами реальних дипломних проектів та науково-дослідницьких робіт;

- участь у підготовці та проведенні спільних заходів (науково-практичні конференції, урочисті вечори, анкетування, виготовлення буклетів тощо).

 

 

Програма соціального партнерства ВСП "НФК УДУНТ" з базовими підприємствами.

 

Головним принципом соціального партнерства є принцип спільної діяльності Нікопольського технікуму НМетАУ і роботодавців, який передбачає активність, рівноправність та повноважість сторін, дотримання норм законодавства, добровільність і відповідальність у прийнятті зобов`язань, постійна консультативна взаємодія, позитивне прийняття сторонами один одного, відкритість простору соціального партнерства.

Завдання соціального партнерства:

1. Розробка і реалізація освітянської політики Нікопольського технікуму Національної металургійної академії України, яка враховує інтереси розвитку особистості студента.

2. Корекція змісту технологій професійно-практичної підготовки молодших спеціалістів Нікопольського технікуму НМетАУ.

3. Підвищення якості професійної підготовки, виховання випускників, конкурентоспроможності на ринку праці, розробка заходів щодо її соціального захисту.

Розподіл студентів на базові підприємства

 

Основні етапи взаємодії ВСП "НФК УДУНТ" з роботодавцями міста Нікополя Дніпропетровської області:

 

Перший (2004 - 2006) - формування програми теоретичного аналізу наукових робіт з проблем, пов'язаних з соціальним партнерством, європейського досвіду вищих навчальних закладів.

Другий (2007 - 2012) - розробка та виконання Програми дій ВСП "НФК УДУНТ" з роботодавцями Нікопольського регіону Дніпропетровській області, формування робочої гіпотези задач і проведення соціологічних досліджень.

Третій (2012 - 2015) - підсумковий: складання та виконання Програми соціального партнерства ВСП "НФК УДУНТ" з базовими підприємствами нікопольського регіону. Це дозволило розробити теоретичні засади формування механізмів соціального партнерства в нікопольському регіоні, методику освітнього маркетингу з урахуванням вимог ринку праці.

 

Соціальне партнерство спрямоване на реалізацію вимог базових підприємств  нікопольського регіону:

1) Підготовка конкурентоспроможного молодшого спеціаліста;

2) Підвищення рівня загальної та професійної культури випускників;

3) Формування свідомої мотивації до праці;

4) Вироблення навичок підприємницької та організаторської діяльності.

***********************

Види практик за спеціальностями:

 

Форми позааудиторної роботи з виробничого навчання

* конкурс "Кращий за фахом” (за спеціальностями);

* олімпіади з професійно - орієнтованих дисциплін;

* гуртки технічної творчості та спеціальної фахової підготовки;

* науково-практичні конференції;

* виставки технічної творчості.

 


 

 

Форма входу

Календар новин

«  Грудень 2023  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Партнери

Наш баннер

Пошук

Статистика

Зараз на сайті

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
вітаємо з днем народження:

сын(47), illiafrolov2000(23)