Каталог статей

Головна » Статті » Виховна робота

РОБОТА ПО ФОРМУВАННЮ ТА РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
    О.В. ТКАЧ – заступник директора НТ НМетАУ
з питань гуманітарної освіти і виховання.
     

       Процес формування громадянина, здатного до самостійного мислення, свідомого вибору і діяльності, спрямованої на процвітання рідного краю та України вцілому , носить системний та поетичний характер. Кожний з етапів співпадає з курсом навчання, має певну мету і передбачає вирішення взаємопов’язаних завдань:
      І етап пов’язаний із адаптацією студентів до нових умов, усвідомлення ними своїх обвязків, визначення місця в студентському колективі.
      ІІ етап передбачає сформованість у студентів потреби в розвитку своєї особистості як фахівця,  так і громадянина; ознайомлення з вимогами до нього з боку професії та з боку суспільства.
      ІІІ етап спрямований на здобуття навичок та вмінь, необхідних для професійної підготовки та розвитку громадянської позиції в суспільстві.
      ІV етап передбачає досягнення запланованого результату, а саме – сформованості у студентів психологічної та професійної готовності до самостійного життя, трудової кар’єри, виконання громадських обов’язків, духовної зрілості та особистісного зростання.
      Відповідно до вказаної системи виховання на ІІІ – ІV етапах (ІІІ – ІV курсах) вирішуються наступні завдання:
1) Створення програми формування у студента необхідних рис та якостей згідно з ОКХ  спеціальності.
2) Розвиток організаторських здібностей у студента.
3) Розвиток самостійного мислення, здатності приймати рішення і брати на себе відповідальність за їх виконання.
4) Набуття навичок управління собою в різних ситуаціях.
5) Усвідомлення необхідності в творчому підході до будь-якої справи та набуття навичок прояву творчості в навчанні, самовихованні, професійній діяльності тощо.
      Для вирішення вказаних завдань використовуються різноманітні форми та методи роботи, серед яких можна відмітити такі як:
- виховні бесіди в групах на професійно спрямовану тематику;
- лекції „Вимоги ОКХ молодого спеціаліста” (по спеціальностях);
- зустріч з представниками професій, випускниками технікуму, керівниками підприємств;
- конференції та „круглі столи” з обміну досвідом після виробничої практики;
- екскурсії на підприємства – бази практик та майбутні місця роботи випускників;
- соціально-психологічний аналіз особистих якостей студентів, консультативно-методична допомога в формуванні необхідних рис;
- рольові та ділові ігри на теми: „В цеху”, „Нарада у начальника цеху”, „Вибори профкому”, „Обговорення трудового договору”, „На прийомі у директора підприємства”, „Як влаштуватися на роботу” тощо;
- трудові рейди та акції громадсько-корисної праці.

      Адаптація студентів до трудової  діяльності під час виробничої практики проходе значно успішне, якщо їй передує цілеспрямоване соціально-економічне виховання вже на І – ІІ курсах. В нашому технікумі існує  практика визначення професійної спрямованості та соціально-психологічної готовності до навчання в технікумі у слухачів підготовчих курсів ще до вступу в технікум. Це сприяє формуванню соціально-психологічного портрету кожного потенційного абітурієнта та групи вцілому.
      Для досягнення поставлених цілей щорічно формується комплексний перспективний план за основними напрямами національного виховання студентів. До плану включені заходи, які сприяють активній участі всіх формуванню особистості кожного студента та його підготовки його професійної діяльності на виробництві.
      Основними суб’єктами реалізації плану виховної роботи є циклові комісії, куратори студентських груп, органи студентського самоврядування в групах, на відділеннях, студентській раді технікуму, а також бібліотека, телерадіостудія та музеї технікуму.
      За їх активною участю проводяться різні заходи, спрямовані на соціально-економічну адаптацію старшокурсників та підготовку їх до роботи в реальних умовах під час виробничої практики. До основних форм такої роботи зі студентами можна віднести наступне:
- тижні ПЦК;
- чергування академічних груп;
- екскурсії на підприємства;
- конференції за підсумками проходження виробничої практики;
- робота предметних гуртків      та гуртків технічної творчості;
- трудові акції та рейди;
- тематичні виховні години та бесіди: „Економіка України і Я” „На дерево дивися як родить, а на людину – як робить”, „Щоб праця давала втіху”, „Навчись планувати свій день”, „Як сформувати в собі ділові якості” тощо;
- конкурс – рейтинг серед груп, відділень, студентів та керівників груп (по-семестрово);
- щорічна регіональна студентська конференція на тему: „Соціально-економічні та гуманітарно-правові проблеми соціалізації молоді”.
      Таким чином, системний, планомірний і послідовний процес підготовки студента до майбутньої професійної діяльності сприяє  швидкій та ефективній адаптації студентів старших курсів до виробництва під час проходження практики. А безсистемність і непослідовність в процесі виховання молодої людини може привести до дезодоптації та повній неможливості студента ефективно  працювати за фахом.
 
Категорія: Виховна робота | Додав: admin (13.12.2010)
Переглядів: 1969 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]