Каталог статей

Головна » Статті » Виробниче навчання

ПРАКТИЧНЕ НАВЧАННЯ - КРОК ДО ФАХОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ
    (з досвіду роботи відділення інженерної механіки Нікопольського технікуму Національної металургійної академії України)


Г.О. Козлов – завідувач відділення інженерної механіки Нікопольського технікуму Національної металургійної академії України;

 Л.В. Очеретько – голова ПЦК інженерної механіки, викладач-методист вищої категорії
    Сьогодні фахівці повинні вирішувати завдання, що потребують не тільки професійних знань і навичок, а й уміння оперативно реагувати на проблемні ситуації, що виникають, творчого підходу до справи в цілому.
    Вимога часу – максимально зблизити теорію і практику. З цією метою ПЦК інженерної механіки розроблено нові навчальні плани, в яких передбачено збільшення загального обсягу навчальних годин практичної підготовки студентів. Тільки збільшення годин на практику малоефективне, якщо не створені умови для її проведення як на виробництві, так і в навчальному закладі.
    Формування практичних умінь студентів технічних закладів освіти відбувається у навчальному закладі, лабораторіях, навчально-виробничих майстернях та на виробництві.
    Особливу увагу потрібно звернути на поліпшення роботи структурних підрозділів навчальних закладів – навчально-виробничих майстерень та лабораторій, шляхом оновлення матеріальної бази сучасним обладнанням, залученням до викладацької роботи висококласних фахівців.
    Для адаптації випускників до сучасного металургійного виробництва необхідно розширити практику проведення занять безпосередньо на базових підприємствах, залучення провідних фахівців підприємств до читання лекцій з спеціальних дисциплін, участі в роботі  Державних кваліфікаційних комісій.
    Слід активізувати роботу з виробничими базами практики.
    Постійно проводиться цілеспрямована робота з налагодження довгострокових взаємовигідних зв’язків та укладення договорів з провідними підприємствами міста та регіону. Згідно з Цільовою програмою формування кадрового потенціалу для підприємств трубного виробництва на 2005–2009 роки створюється Єдина база цих підприємств для проходження виробничих практик студентами Нікопольського технікуму НМетАУ.
    Це дозволяє визначити базові підприємства для проходження виробничих практик студентами, стажування та цільового навчання педагогічних, науково-педагогічних працівників, сприятиме посиленню партнерських зв'язків між навчальним закладом та роботодавцями. При визначенні базових підприємств особлива увага звертається на запровадження сучасних технологій виробництва.
    На жаль, є певні протиріччя у зв'язках вищих навчальних закладів з виробництвом, з одного боку, готовність вузів до співпраці, з другого – неготовність до цього ряду підприємств та завищені вимоги роботодавців до студентів.
    Питання співпраці навчального закладу і базових підприємств для проведення практики студентів неодноразово розглядалось на спільних нарадах за участю представників технікуму та роботодавців.
    Відділ практики НТ НМетАУ провів опитування серед керівників підприємств, що є базами практик студентів. Більшість роботодавців вважають, що студенти-практиканти в навчальному закладі отримали достатню практичну та теоретичну підготовку, але потрібно підсилити економічну, технологічну та комп'ютерну. Недоліки у підготовці випускників вони визначили таким чином:
       1. Відсутність бажання працювати за фахом;
       2. Непідготовленість до роботи в колективі;
       3. Подекуди низький рівень знань та умінь;
       4. Відсутність ініціативи з боку випускника;
       5. Низький рівень організованості випускника.
       Більшість випускників, які працюють на базових підприємствах, працевлаштувалися відповідно направленню на роботу виданого технікумом на підставі розподілу випускників. Респонденти вказали на те, що штат їх підприємств майже повністю укомплектовано фахівцями рівня "бакалавр", "спеціаліст" та "магістр". Одночасно виникла необхідність у висококваліфікованих робітничих кадрах за напрямами підготовки які готують у Нікопольському технікумі НМетАУ та НЦПО. Таким чином технікум повинен міцно зайняти цю нішу постійно покращуючи підготовку майбутніх фахівців з урахуванням вимог базових підприємств тим самим збільшуючи їх конкурентоздатність на ринку праці. 
    Роботодавці висловили свої пропозиції щодо поліпшення підготовки майбутніх фахівців. Вони вказали на таке:
* необхідність проведення практики у модернізованих підприємствах, де є сучасна техніка, обладнання, устаткування, застосовуються сучасні технології в виробництві. До таких господарств можна віднести: ВАТ "Нікопольський завод феросплавів", ЗАТ "Нікопольський завод нержавіючих труб", ЗАТ "Нікопольський завод технологічної оснастки", ЗАТ "НікоТ'юб", ЗАТ "Нікопольський завод сталевих труб", ЗАТ "Нікопольська трубна компанія", НВО "Трубосталь” , ЗАТ "Труболіт”  та інші підприємства міста та регіону;                           
* співпрацю між викладачами та керівниками практики від виробництва. Цікавий досвід співробітництва має відділення інженерної механіки. На базі підприємств проводиться стажування викладачів. Сумісно готуються посібники, методичні рекомендації для керівників-наставників від виробництва, проводиться дослідна робота та впровадження новітніх технологій в рамках реального курсового дипломного проектування;
* стажування викладачів, майстрів виробничого навчання, спеціалістів  на кращих підприємствах та ВНЗ 3-4 рівня акредитації;
* залучення до керівництва виробничим навчанням досвідчених викладачів спеціальних дисциплін.
    Крім того, виробничники вказали на першочерговість прийому на навчання кращих випускників шкіл, цільове навчання у ВНЗ дітей працівників підприємств.
    Питанням виробничої практики особливо багато уваги приділяється на відділені інженерної механіки.
    В першу чергу, для покращення якості проходження виробничої практики, керівниками практики призначаються викладачі-спеціалісти, які згідно з програмою практики, допомагають студентам у підготовці до іспитів, у складанні звітів з практики, консультують з питань, які виникають під час практики.
    Друге - на підприємствах кожен студент закріплений за досвідченим робітником-наставником, який вселяло допомагає студенту оволодіти своєю спеціальністю.
    Трете - для методичної допомоги викладачам керівникам практики, та керівникам практики від підприємств, в технікумі розроблена наскрізна програма з виробничої практики, яка була узгоджена з кожним підприємством.
    Четверте - на відділені для методичної допомоги студентам були розроблені методичні посібники з питань виробничої та переддипломної практики. Перед виходом на практику кожен студент отримує пам'ятку де розписані основні питання, які студенту необхідно розглянути або знайти під час проходження практики.
    П'яте - керівники практики від технікуму мають тісні зв'язки з  керівниками груп студентів і завжди мають можливість, у деяких випадках, зустрітися з батьками своїх підлеглих.
    Шосте - на засіданнях ПЦК інженерної механіки розглядаються звіти керівників практики і по можливості розв'язуються питання, які у керівників практики виникають. Крім того, на засідання ПЦК запрошуються батьки зі студентами, які не виконують програму практики, що дозволяє завжди своєчасно рішати проблеми.
    Проаналізувавши систему організації практичної підготовки на відділенні, думку виробничників та на вимогу сьогодення, основне їх завдання – поглиблення зв'язків навчального процесу з виробництвом та формування студента як особистості.
   
Категорія: Виробниче навчання | Додав: admin (13.12.2010)
Переглядів: 3554 | Рейтинг: 5.0/2
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]